„Летња позорница“ у процедури

Постављено дана: 27. 10. 2016.

letnje-pozornica-simanovci-u-proceduri

Иницијатива за уређење летер позорнице у Шимановцима је и званично пријављена локалној управи и тиме пуштена у процедуру за извршење.

Очекујемо одговор месне заједнице током наредних месец дана, након чега ћемо вас обавестити о исходу.

Предати документ преносимо у целости, а исти можете преузети у пдф формату кликом на линк након текста.

 

 

Савет Месне заједнице                                                                Ђорђе Ћирковић

Шимановци                                                                                   предлагач иницијативе

Примљено

Бр.60/26.10.2016.g

 

Предмет: Покретање иницијативе за изградњу

Летње позорнице“ у Шимановцима

 

Наше село, Шимановци одувек је имало традицију културних манифестација и дало је  досад много истакнутих и признатих културних посленика: социолога, преводилаца, сликара, песника, писаца, оперскух вокала, певача различитих музичких праваца, музичара, новинара, енигмата, фолклориста, јавних радника и истакнутих спортиста. У последњих две-ипо деценије у Шимановце се доселио велики број нових становника и било је за очекивати да се културни садржаји и капацитети повећају и побољшају. Међутим, десило се супротно и дошло је до потпуног урушавања културе и дерастирања постојећих културних објеката. Велики број мештана села Шимановаца у протеклом периоду изразило је оправдану жељу за обновом културног живота у месту, и као предуслов да се покрене иницијатива за што хитнију доградњу и стављање у функцију комплет објекта „Летња позорница“ у парку, поред месне Основне школе.

Кулурне манифестације се не могу одржавати на запуштеним-неусловним местима, већ треба обновити постојеће и изградити нове савремене објекте у којима ће се обезбедити квалитетни услови за све учеснике. Када објекат „Летња позорница Шимановци“ буде комплетно уређен обезбедиће свим гледаоцима и учесницима: потпун конфор, прегледност, добру акустику, уживање у аудио-визуелним ефектима и заштиту од временских неприлика-сунца или атмосверских падавина.

 

А. Општи разлози изградње Летње позорнице:

 

 1. Село Шимановци спада у већа насеља, са око 4.000 становника, великим бројем ђака основаца и омладине. У непосредној близини, у сеоском атару, отворен је значајан број привредних субјеката и самим тим број становника је у сталном порасту. Насеље има важан положај у округу јер се налази у близини Коридора 10 и кроз село пролази неколико важних саобраћајница: регионални пут и важан локални пут што повезује села Доњег Срема.  Село је удаљено тридесетак километара од Београда-Земуна, и угодном вожњом  аутопутем стиже се за пола сата
 2. Постојећа бина у парку налази се на идеалном месту, на раскршћу, у амбијенту сеоског парка, поред зграде основне школе и у близини већег ауто паркинга.
 3. Величина објекта неће нарушити целокупни амбијент нити битно угрозити зелену површину, јер постојећа бина са приступним стазама и околним површинама већ заузима око 50% предвиђене површине.
 4. Летње позорнице у фунцији су пола календарске године, обично се отварају средином маја и програми се организују све до средине октобра. Веома важно је напоменути, да се објекат може самостално издржавати са приближно 40% од услужно-комерцијалних ангажмана.
 5. Искоришћење и намена овог објекта биће стално и вишеструко. Тренутно у општини и ближој околини нема сличних објеката и промоцијом интересантних садржаја сигурно ће постати важно место окупљања и запажених манифестација.

 

Б. Намена Летње позорнице:

 

 1. Школске приредбе: свечаности, јубилеји и такмичења.
 2. Културни догађаји: музички концерти, фолклорне вечери, позоришне и биоскопске представе, културне трибине, промоције књига,…
 3. Месне потребе: сеоске славе, приредбе, промоције локалних удружења и зборови грађана.
 4. На нивоу општине и округа организовање: разних манифестација, фестивала и светковина…
 5. Сајмови народног стваралаштва: удружења грађана, еснафских удружења, удружења жена, домаће радиности-старих заната, пчеларства,…
 6. Издавање простора околним фирмама за потребе њихових презентација, стручних симпозијума и јубилеја
 7. Политичке и страначке промоције у предизборним и партијским активностима.

 

В. Технички опис Летње позорнице:

 

У протеклом времену извршене су неопходне припремне радње: излазак на лице места, детаљан преглед, премеравање терена око саме постојеће бине и дела парковског терена. На основу анализе података приступило се изради техничких цртежа, као и макете како би житељима и заинтересованима била олакшана презентација предлога.

 

 1. Капацитет седишта: Укупно: 232 места. Фиксно степенасто гледалиште-типа анфитеатар са 8 редова по 20 места, укупно 160 места, балкон има 2 пута16=32 места и по потреби у партеру-испред првог реда: 20 +20= 40 мобилних места (клупе, столице). Овај број места је оптималан за потребе школских приредби и житеља насеља.
 2. Габаритне мере комплет објекта: Дужина 27(м), ширине 19 (м) и укупне површине P=513м²
 3. Позорница-бина: димензија ширине 8 (м) и дубине 6 (м) и висине 4(м) Једним делом ослоњена-везана за армирано бетонске стубове зида школе, а са предње стране на два масивна стуба-решеткаста носача. Носећа конструкција крова израђена од решеткастих носача, са двоводним кровом, покривена лименим покривачем и опремљена сценском опремом: завесама, озвучењем, светлосним мостом и сценским панелима. На горњем фронталном делу позорнице постављена је маска која својим изгледом подсећа на старе забате по некадашњим кућама у Срему.
 4. Степенасто гледалиштенфитеатар: Димензија 10м са 15м и висине 3.2м на највишљој тачци. Састоји се од 8 бетонско-зиданих степеника-каскада висине 40 цм и ширине 120 цм, а међу-осно растојање седишта је комотних 62,5 цм. Са обе бочне стране гледалишта-анфитеатра налазе се комуникациона степеништа ширине 125 цм, са газиштем од 40 цм и висине 13,3 цм. Кров је једноводан, а кровна челична конструкција израђена је од решеткастих носача и ослоњена на четири масивна решеткаста стуба, преко анкер плоча заливеним у стабилним темељима. Пре почетка радова обавезно урадити прописане статичке прорачуне свих елемената конструкције и темеља. Покривач може бити непрозиран-лимени или полу прозиран-затамљен лексан са припадајућим прибором. На нижем делу крова поставити олуке за сакупљање кишнице и безбедно одвођење ван објекта..
 5. Балкон је димензија 8м са 3,5м, је потпуно покривен, двоводним кровом и са три стране затворен зидом. Отвор према гледалишту треба потпуно да изгледом асоцира на гонак„, као код старих сремачких кућа. На обе бочне стране степенасто је постављено по 16 седишта у четири реда. На средишњем делу балкона потпуно физички је издвојена контролна соба за управљање аудио-визуелним и осталим сценским ефектима.
 6. Тоалети женски и мушки налазе се испод балкона и у потпуности треба да задовоље тражене стандарде за јавне објекте овог капацитета и намене.
 7. Кантина димензија 3,5м са 3м, налази се испод балкона, опремљена је са фрижидером, шанком и пар столова, и треба да понуди посетоцима освежавајућа пића, топле напитке и сендвиче (евентуално) у време већих манифестација.
 8. Магацин-депо, димензија око 3,5м са 12 м, налази се испод највишњег дела гледалишта-амфитеатра и користи се за смештај столица, кулиса, опреме и прибора везаних за летњу позорницу. Улаз је поред «кантине» и обезбеђен је са металним пуним вратима.
 9. Електро-енергетска просторија налази се испод највишљег дела гледалишта-анфитетра и димензија је око 3,5м са 2м, и у њој је смештен главни електро орман, мерна група и помоћна РТ са прекидачима, склопкама и осигурачима за правилно фунционисање уређаја и расвете комплет «летње позорнице». Улазна врата су метална, пуна и прописно означена.
 • Ограда летње позорнице. Према општем договору и потребама, може бити изведена као „жива ограда“ или као метална конструкција, и то се може касније реализовати при крају свих радова.
 • Уређење зелених површина. Због неопходних радова четири стара парковска стабла се морају извадити, али одмах по завршетку радова цео простор се може поновном садњом потпуно ревитализовати и оплеменити новим и квалитетним садницама, жардињерама, фонтаном и сличним садржајем пејзажне хорти културе.

 

Од августа месеца текуће године цео пројекат је презентован на више места: Током прославе „Сеоске славе“ у августу, на Књижевној вечери крајем октобра у Дому културе и на сајту www.simanovci.rs и fb simanovci. Приликом јавних промоција подељен је и мањи број промотивних флајера и у међусобним разговорима грађани су подржали идеју.

Понуђени цртежи и макета „Летње позорнице-Шимановци“ су добра полазна основа за стручну дебату, која треба да помогне у уобличавању коначног техничког решења.

Очекујем да ново изабрани Савет МЗ Шимановци својом одлуком подржи ову идеју, аргументовано је презентује и заступа у вишим органима власти у Општини Пећинци.

Предлажем,

Члановима Савета Месне заједнице Шимановци, да у што краћем року организују јавну трибину-презентацију: идеје, техничке документације и макете „Летње позорнице„.

Потребно је позвати: представнике основне школе, представнике свих удружења грађана, представнике спортских и културних удружења, заинтересована предузећа, стручна лица, и виђене грађане како би се упознали са идејом и помогли у реализацији.

 

Да се подсетимо:

Кроз историју села Шимановаца највише су упамћене особе и групе које су оставиле трага у градњи јавних добара и тако променили село и побољшали живот свих мештана.

Зидање наше прелепе сеоске цркве Св.Николе почело је давне 1791. а окончано око 1823. уз велики труд и одрицање тадашњих становника. Наши предци, њих око 1000 оставили су нам здање са којим се и ми данас поносимо.

Генерације Добровољаца и Солунских ратника, су почетком тридесетих година прошлиг века, иницирали и највише помогали у изградњи зграде «Соколског дома-Соколане». После II Свецког рата, из политичких разлога, је промењено само име, у  «Дом културе», али и даље се у њему одвија активан друштвени живот.

Попочетком седамдесетих година прошлог века, тадашње руководство села на челу са Мандић Ђорђем и Миланом Ћирковићем, својим савременим идејама, мудром политиком су анимирали и ујединили житење села. У року десетак година Шимановци су препорођени кроз обимне грађевинске радове и по комуналној сређености сврстани у ранг вароши.

-По чему ће се памтити ова генерација мештана, зависи од нас самих!  

 

Пројекат Летња позорница је шанса ове генерација мештана да оставе нешто значајно будућим нараштајима, и сигуран сам да уз више слоге и заједничког рада, већ следеће године могу се одржавати разне културне приредбе и народне манифестације у Шимановцима

 

Ћирковић В. Ђорђе, овдашњи

25.октобар.2016.г.


predmet-mz-sim-letnja-pozornica predmet-mz-sim-letnja-pozornica

Оставите коментар

Морате бити улоговоани да би оставили коментар.

Шимановци рекламни банер

Форум


Маркетинг

Neospindle - IT Usluge I Rešenja Agencija Horizont


Promena pisma

Latinica

Пратите нас


Препоручите нас

Маркетинг

земљорадничка задруга Шимановци YU-MIDI.org - Sajt za muzičare

Линковање

Ако желите да нас линкујете, наш банер можете преузети ОВДЕ.
Шимановци рекламни банер
Преузимање Банера

Глас Шимановаца

Глас Шимановаца број 1 Глас Шимановаца број 2 Глас Шимановаца број 3
design & development 
by neospindle.com 
all rights reserved 
© 2017.