„Летња позорница“ у процедури

Постављено дана: 27. 10. 2016.

letnje-pozornica-simanovci-u-proceduri

Иницијатива за уређење летер позорнице у Шимановцима је и званично пријављена локалној управи и тиме пуштена у процедуру за извршење.

Очекујемо одговор месне заједнице током наредних месец дана, након чега ћемо вас обавестити о исходу.

Предати документ преносимо у целости, а исти можете преузети у пдф формату кликом на линк након текста.

 

 

Савет Месне заједнице                                                                Ђорђе Ћирковић

Шимановци                                                                                   предлагач иницијативе

Примљено

Бр.60/26.10.2016.g

 

Предмет: Покретање иницијативе за изградњу

Летње позорнице“ у Шимановцима

 

Наше село, Шимановци одувек је имало традицију културних манифестација и дало је  досад много истакнутих и признатих културних посленика: социолога, преводилаца, сликара, песника, писаца, оперскух вокала, певача различитих музичких праваца, музичара, новинара, енигмата, фолклориста, јавних радника и истакнутих спортиста. У последњих две-ипо деценије у Шимановце се доселио велики број нових становника и било је за очекивати да се културни садржаји и капацитети повећају и побољшају. Међутим, десило се супротно и дошло је до потпуног урушавања културе и дерастирања постојећих културних објеката. Велики број мештана села Шимановаца у протеклом периоду изразило је оправдану жељу за обновом културног живота у месту, и као предуслов да се покрене иницијатива за што хитнију доградњу и стављање у функцију комплет објекта „Летња позорница“ у парку, поред месне Основне школе.

Кулурне манифестације се не могу одржавати на запуштеним-неусловним местима, већ треба обновити постојеће и изградити нове савремене објекте у којима ће се обезбедити квалитетни услови за све учеснике. Када објекат „Летња позорница Шимановци“ буде комплетно уређен обезбедиће свим гледаоцима и учесницима: потпун конфор, прегледност, добру акустику, уживање у аудио-визуелним ефектима и заштиту од временских неприлика-сунца или атмосверских падавина.

 

А. Општи разлози изградње Летње позорнице:

 

 1. Село Шимановци спада у већа насеља, са око 4.000 становника, великим бројем ђака основаца и омладине. У непосредној близини, у сеоском атару, отворен је значајан број привредних субјеката и самим тим број становника је у сталном порасту. Насеље има важан положај у округу јер се налази у близини Коридора 10 и кроз село пролази неколико важних саобраћајница: регионални пут и важан локални пут што повезује села Доњег Срема.  Село је удаљено тридесетак километара од Београда-Земуна, и угодном вожњом  аутопутем стиже се за пола сата
 2. Постојећа бина у парку налази се на идеалном месту, на раскршћу, у амбијенту сеоског парка, поред зграде основне школе и у близини већег ауто паркинга.
 3. Величина објекта неће нарушити целокупни амбијент нити битно угрозити зелену површину, јер постојећа бина са приступним стазама и околним површинама већ заузима око 50% предвиђене површине.
 4. Летње позорнице у фунцији су пола календарске године, обично се отварају средином маја и програми се организују све до средине октобра. Веома важно је напоменути, да се објекат може самостално издржавати са приближно 40% од услужно-комерцијалних ангажмана.
 5. Искоришћење и намена овог објекта биће стално и вишеструко. Тренутно у општини и ближој околини нема сличних објеката и промоцијом интересантних садржаја сигурно ће постати важно место окупљања и запажених манифестација.

 

Б. Намена Летње позорнице:

 

 1. Школске приредбе: свечаности, јубилеји и такмичења.
 2. Културни догађаји: музички концерти, фолклорне вечери, позоришне и биоскопске представе, културне трибине, промоције књига,…
 3. Месне потребе: сеоске славе, приредбе, промоције локалних удружења и зборови грађана.
 4. На нивоу општине и округа организовање: разних манифестација, фестивала и светковина…
 5. Сајмови народног стваралаштва: удружења грађана, еснафских удружења, удружења жена, домаће радиности-старих заната, пчеларства,…
 6. Издавање простора околним фирмама за потребе њихових презентација, стручних симпозијума и јубилеја
 7. Политичке и страначке промоције у предизборним и партијским активностима.

 

В. Технички опис Летње позорнице:

 

У протеклом времену извршене су неопходне припремне радње: излазак на лице места, детаљан преглед, премеравање терена око саме постојеће бине и дела парковског терена. На основу анализе података приступило се изради техничких цртежа, као и макете како би житељима и заинтересованима била олакшана презентација предлога.

 

 1. Капацитет седишта: Укупно: 232 места. Фиксно степенасто гледалиште-типа анфитеатар са 8 редова по 20 места, укупно 160 места, балкон има 2 пута16=32 места и по потреби у партеру-испред првог реда: 20 +20= 40 мобилних места (клупе, столице). Овај број места је оптималан за потребе школских приредби и житеља насеља.
 2. Габаритне мере комплет објекта: Дужина 27(м), ширине 19 (м) и укупне површине P=513м²
 3. Позорница-бина: димензија ширине 8 (м) и дубине 6 (м) и висине 4(м) Једним делом ослоњена-везана за армирано бетонске стубове зида школе, а са предње стране на два масивна стуба-решеткаста носача. Носећа конструкција крова израђена од решеткастих носача, са двоводним кровом, покривена лименим покривачем и опремљена сценском опремом: завесама, озвучењем, светлосним мостом и сценским панелима. На горњем фронталном делу позорнице постављена је маска која својим изгледом подсећа на старе забате по некадашњим кућама у Срему.
 4. Степенасто гледалиштенфитеатар: Димензија 10м са 15м и висине 3.2м на највишљој тачци. Састоји се од 8 бетонско-зиданих степеника-каскада висине 40 цм и ширине 120 цм, а међу-осно растојање седишта је комотних 62,5 цм. Са обе бочне стране гледалишта-анфитеатра налазе се комуникациона степеништа ширине 125 цм, са газиштем од 40 цм и висине 13,3 цм. Кров је једноводан, а кровна челична конструкција израђена је од решеткастих носача и ослоњена на четири масивна решеткаста стуба, преко анкер плоча заливеним у стабилним темељима. Пре почетка радова обавезно урадити прописане статичке прорачуне свих елемената конструкције и темеља. Покривач може бити непрозиран-лимени или полу прозиран-затамљен лексан са припадајућим прибором. На нижем делу крова поставити олуке за сакупљање кишнице и безбедно одвођење ван објекта..
 5. Балкон је димензија 8м са 3,5м, је потпуно покривен, двоводним кровом и са три стране затворен зидом. Отвор према гледалишту треба потпуно да изгледом асоцира на гонак„, као код старих сремачких кућа. На обе бочне стране степенасто је постављено по 16 седишта у четири реда. На средишњем делу балкона потпуно физички је издвојена контролна соба за управљање аудио-визуелним и осталим сценским ефектима.
 6. Тоалети женски и мушки налазе се испод балкона и у потпуности треба да задовоље тражене стандарде за јавне објекте овог капацитета и намене.
 7. Кантина димензија 3,5м са 3м, налази се испод балкона, опремљена је са фрижидером, шанком и пар столова, и треба да понуди посетоцима освежавајућа пића, топле напитке и сендвиче (евентуално) у време већих манифестација.
 8. Магацин-депо, димензија око 3,5м са 12 м, налази се испод највишњег дела гледалишта-амфитеатра и користи се за смештај столица, кулиса, опреме и прибора везаних за летњу позорницу. Улаз је поред «кантине» и обезбеђен је са металним пуним вратима.
 9. Електро-енергетска просторија налази се испод највишљег дела гледалишта-анфитетра и димензија је око 3,5м са 2м, и у њој је смештен главни електро орман, мерна група и помоћна РТ са прекидачима, склопкама и осигурачима за правилно фунционисање уређаја и расвете комплет «летње позорнице». Улазна врата су метална, пуна и прописно означена.
 • Ограда летње позорнице. Према општем договору и потребама, може бити изведена као „жива ограда“ или као метална конструкција, и то се може касније реализовати при крају свих радова.
 • Уређење зелених површина. Због неопходних радова четири стара парковска стабла се морају извадити, али одмах по завршетку радова цео простор се може поновном садњом потпуно ревитализовати и оплеменити новим и квалитетним садницама, жардињерама, фонтаном и сличним садржајем пејзажне хорти културе.

 

Од августа месеца текуће године цео пројекат је презентован на више места: Током прославе „Сеоске славе“ у августу, на Књижевној вечери крајем октобра у Дому културе и на сајту www.simanovci.rs и fb simanovci. Приликом јавних промоција подељен је и мањи број промотивних флајера и у међусобним разговорима грађани су подржали идеју.

Понуђени цртежи и макета „Летње позорнице-Шимановци“ су добра полазна основа за стручну дебату, која треба да помогне у уобличавању коначног техничког решења.

Очекујем да ново изабрани Савет МЗ Шимановци својом одлуком подржи ову идеју, аргументовано је презентује и заступа у вишим органима власти у Општини Пећинци.

Предлажем,

Члановима Савета Месне заједнице Шимановци, да у што краћем року организују јавну трибину-презентацију: идеје, техничке документације и макете „Летње позорнице„.

Потребно је позвати: представнике основне школе, представнике свих удружења грађана, представнике спортских и културних удружења, заинтересована предузећа, стручна лица, и виђене грађане како би се упознали са идејом и помогли у реализацији.

 

Да се подсетимо:

Кроз историју села Шимановаца највише су упамћене особе и групе које су оставиле трага у градњи јавних добара и тако променили село и побољшали живот свих мештана.

Зидање наше прелепе сеоске цркве Св.Николе почело је давне 1791. а окончано око 1823. уз велики труд и одрицање тадашњих становника. Наши предци, њих око 1000 оставили су нам здање са којим се и ми данас поносимо.

Генерације Добровољаца и Солунских ратника, су почетком тридесетих година прошлиг века, иницирали и највише помогали у изградњи зграде «Соколског дома-Соколане». После II Свецког рата, из политичких разлога, је промењено само име, у  «Дом културе», али и даље се у њему одвија активан друштвени живот.

Попочетком седамдесетих година прошлог века, тадашње руководство села на челу са Мандић Ђорђем и Миланом Ћирковићем, својим савременим идејама, мудром политиком су анимирали и ујединили житење села. У року десетак година Шимановци су препорођени кроз обимне грађевинске радове и по комуналној сређености сврстани у ранг вароши.

-По чему ће се памтити ова генерација мештана, зависи од нас самих!  

 

Пројекат Летња позорница је шанса ове генерација мештана да оставе нешто значајно будућим нараштајима, и сигуран сам да уз више слоге и заједничког рада, већ следеће године могу се одржавати разне културне приредбе и народне манифестације у Шимановцима

 

Ћирковић В. Ђорђе, овдашњи

25.октобар.2016.г.


predmet-mz-sim-letnja-pozornica predmet-mz-sim-letnja-pozornica

Оставите коментар

Морате бити улоговоани да би оставили коментар.

Шимановци рекламни банер

Твитер


Маркетинг

Neospindle - IT Usluge I Rešenja Agencija Horizont


Promena pisma

Latinica

Пратите нас


Препоручите нас

Линковање

Ако желите да нас линкујете, наш банер можете преузети ОВДЕ.
Шимановци рекламни банер
Преузимање Банера

Глас Шимановаца

Глас Шимановаца број 1 Глас Шимановаца број 2 Глас Шимановаца број 3
design & development 
by neospindle.com 
all rights reserved 
© 2021.