Pravilnik portala

 

Molimo korisnike Portala da se pridržavaju navedenih pravila.

Opšte preporuke
• Kada započinjete neku novu temu, na početku bi trebalo da napišete neki pozdrav i jasno sročite ono što mislite, kako drugi ne bi morali da razmišljaju o tome šta ste zapravo želeli da kažete.
• Ako ste prvi put na Portalu, neko će vas možda upozoriti na to da ste mu „ukrali“ nadimak, ako se potpisujete isto kao i neki drugi korisnik. Budite uljudni i promenite nadimak ili potpis. Ne pokušavajte nikoga da kopirate.

Šta je zabranjeno?
• prijavljivanje pod tuđim nadimkom
• korišćenje više različitih nadimaka
• postavljanje ilustracija koje nemaju veze sa temom diskusije
• otvaranje tema o drugim učesnicima Portala
• otvaranje tema koje nisu u vezi sa određenim Portalom
• otvaranje već otvorenih tema, jer će biti zaključane ili izbrisane
• objavljivanje privatne komunikacije, osim uz saglasnost svih strana koje učestvuju u prepisci
• ometanje normalnog rada Portala
Kršenje ovih pravila povlači sankcionisanje korisnika, uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje:
• pomeranjem, zaključavanjem ili brisanjem pojedinih ili svih njegovih poruka
• deaktivacijom ili brisanjem korisničkog naloga
• zabranom pristupa Portalu

Sadržaj poruka
Šimanovački portal ne snosi nikakvu odgovornost za poruke korisnika i posetilaca Portala.
Zadržavamo pravo da uklonimo, izmenimo, premestimo ili zatvorimo bilo koju temu ili poruku iz bilo kog razloga.
Ukoliko imate neko pitanje ili predlog u vezi sa našim Portalom , kontaktirajte nas na admin@simanovci.rs.
Ovaj pravilnik odnosi se na opšte uslove postavljanja korisničkog sadržaja na Šimanovačkom Portalu. Šimanovački Portal zadržava pravo da ga u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga izmeni, i to uz prethodno obaveštenje ili bez njega.
Šimanovački Portal podstiče duh tolerancije, kulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere radi unapređenja uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim korisnicima Interneta.
Korisnici servisa Šimanovačkog Portalaa dužni su da se, pored uobičajenih normi korektnog i civilizovanog ponašanja, pridržavaju i dole navedenih odredaba ovog pravilnika (koje važe za sve raspoložive servise Šimanovačkog Portala), uključujući eventualne dopune i izmene, i podstiču ostale korisnike da ih se pridržavaju.

Opšte preporuke
• Budite iskreni!
• Budite originalni i duhoviti!
• Budite tolerantni i odmereni!
• Negujte sopstveni stil izražavanja!
• Dobro razmislite pre nego što bilo šta napišete, jer se „pisana reč ne može vratiti“!
• Pažljivo odaberite ime ili nadimak kojim ćete potpisivati sve svoje poruke i nemojte menjati svoj potpis!

Šta je zabranjeno?
• postavljanje besmislenih, nejasnih sadržaja i sadržaja koji su sami sebi svrha
• banalna komunikacija (kratka, površna svakodnevna komunikacija nalik na razgovor uživo, tzv. chat)
• diskriminacija po bilo kom osnovu, a naročito po nacionalnom poreklu ili identitetu, veroispovesti, invaliditetu (psihičkom ili fizičkom), starosti, polu, seksualnoj orijentaciji, rasi ili etničkom poreklu, boji kože, političkom ili drugom uverenju, imovinskom stanju, kulturi, jeziku
• narušavanje autorskih prava, posredno ili neposredno, uključujući promociju piratskog softvera, muzike, filmova i drugih zaštićenih materijala, kao i linkova ka njima
• postavljanje sadržaja koji nemaju lični pečat autora
• postavljanje tekstova sa drugih sajtova od preko 2.000 karaktera (obavezno je navođenje izvora, autora, linka ka originalnom tekstu i ličnog komentara na tekst)
• linkovanje ka drugim sajtovima u smislu njihove promocije, osim kada se radi o odgovorima na postavljena pitanja drugih posetilaca
• skaredan sadržaj, uključujući pornografske, perverzne i pedofilske sadržaje i linkove ka njima
• postavljanje erotskih slika osoba mlađih od 18 godina
• vulgarno i neprimereno izražavanje
• vređanje, omalovažavanje, govor mržnje i svaki vid provokacije: Šimanovački Portal zadržava pravo da upozori druge korisnike na potencijalno uvredljiv sadržaj ili da ga trajno ukloni.
• klevete, pretnje, uznemiravanje i proganjanje,
• sadržaji koji su u vezi sa okultizmom, misticizmom, nadrimedicinom, sektaštvom i sl.
• promocija sajtova, prozvoda ili sadržaja koji omogućavaju ilegalan pristup ili modifikaciju softvera, servera, sajtova, mobilnih telefona ili sistema, odnosno uređaja koji nude sadržaje
• sadržaj uperen protiv bilo koje organizacije ili osobe (javne, privatne, ugrožene ili manjinske)
• obelodanjivanje poverljivih, ličnih ili finansijskih podataka (npr. brojeva platnih kartica, matičnih brojeva, brojeva ličnih karata, vozačkih dozvola…), kao i lozinki drugih korisnika, njihovih korisničkih imena, brojeva telefona, adresa i e-adresa
• promocija zarada u vidu lanaca sreće, piramidalnih i drugih sličnih sistema
• višestruko postavljanje poruka/komentara iste ili semantički slične sadržine
• skretanje sa teme diskusije
• podsticanje svađe
• izrugivanje nad javnim ličnostima, nekadašnjim i aktuelnim vladarima i sl.
• posredno ili neposredno pozivanje na nasilje, kriminalna i kažnjiva dela, ili podržavanje takvih i sličnih dela
• promocija nacizma, fašizma, sektaštva i isticanje njihovih obeležja
• promocija bilo kakvih organizacija, političkih partija, njihovih lidera ili članova
• sadržaj koji na ma koji način ima veze s piratskim softverom ili linkovima ka njemu
• podsticanje ilegalnih aktivnosti ili rasizma, uključujući instrukcije i diskusije o tome
• slanje neželjene pošte (SPAM): uporno nastojimo da na svaki način sa svog sajta uklonimo SPAM, koji, uopšte uzev, podrazumeva sadržaj kreiran prvenstveno radi manipulisanja rezultatima pretraživanja, ili generisanja zarade ili saobraćaja pomoću lažnih sredstava. Pravilnik za postavljanje sadržaja korisnika ne dopušta dole navedene vrste SPAM-a, ali imajte na umu da ta lista nije sveobuhvatna:
o neželjeni komentari: ručno ili automatski postavljeni komentari na članak čiji je jedini cilj uvećanje saobraćaja tog sajta
o prosleđivanje SPAM-a: slanje preusmeravanjem saobraćaja (linkova) na sajt radi uvećanja saobraćaja tog sajta
o prikrivanje (cloaking): programsko skrivanje sadržaja sajta radi indeksiranja sadržaja na pretraživačima iako nije vidljiv
o automatsko kreiranje sadržaja: kreiranje sadržaja pomoću skriptova radi stvaranja lažnih prihoda ili manipulisanja rezultatima pretrage
• korišćenje naziva, nadimaka i potpisa s nacionalnom, rasnom, verskom, seksualnom, pedofilskom ili drugom sličnom konotacijom
• korišćenje nadimaka ili potpisa i postavljanje sadržaja koji, u delovima ili celini, aludiraju ili pozivaju, posredno ili neposredno, na destabilizovanje ili rušenje ustavnog poretka
• lažno predstavljanje: ukoliko korisnik izabere korisničko ime koje je skaredno, nepristojno, uvredljivo ili svojim nazivom aludira na javnu porugu i omalovažavanje bilo koje ličnosti, Šimanovački Portal zadržava pravo da ga, bez prethodnog obaveštenja, izmeni ili obriše, obriše sve poruke korisnika i ukine mu pristup servisima.
• vikanje (korišćenje velikih slova)
• pisanje nečitljivim ili iritirajućim stilom
• slanje komentara reč po reč ili chat-ovanje
• odgovaranje reda radi, tj. pisanje jednoličnih komentara, npr. „slažem se“
• protivzakoniti sadržaji, npr. „pecanje“ (phishing), koje se koristi za krađe lozinki korisnika
• sadržaji namenjeni komercijalnom korišćenju, posredno i neposredno
• postavljanje pamfleta
• sadržaji namenjeni istraživanju ili prikupljanju podataka
• postavljanje sadržaja koji nisu na srpskom ili engleskom jeziku
• sadržaji koji su na bilo koji drugi način neprikladni

Strogo je zabranjen svaki vid promocije, uključujući posredno ili neposredno reklamiranje firmi, sajtova, štampanih izdanja, pojedinaca, proizvoda, usluga i sl. Ukoliko želite da se reklamirate, posetite stranu „O Portalu“

Šimanovački Portal zadržava pravo, mada nema obavezu, da u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga, uz prethodno obaveštenje ili bez njega, preduzme neku od dolenavedenih akcija:
• ograniči ili ukine pristup servisu
• izmeni, obustavi ili trajno ukine servis
• odbaci, premesti ili ukloni bilo koji postavljen sadržaj iz bilo kog razloga
• odbaci, premesti ili ukloni bilo koji sadržaj sajta
• deaktivira ili ukloni korisnički nalog i druge relevantne podatke i datoteke u okviru njega
• ograniči korišćenje sajta

Kršenje navedenih pravila povlači sankcionisanje korisnika uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje:
• brisanjem pojedinih ili svih njegovih poruka/komentara
• zabranom pristupa

Šimanovački Portal ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj korisnika, bilo da je javno postavljen ili privatno prenesen (poruke, komentari i drugi sadržaj dostupan na portalu ili poslat putem foruma). Za sav svoj sadržaj odgovorni su jedino korisnici.

Postavljanjem sadržaja na Šimanovačkom Portalu, dajete besplatno, neprekidno i neopozivo pravo i dozvolu Portalu da koristi, reprodukuje, koriguje, menja, dorađuje, objavljuje, prevodi, koristi za objavljivanje, bilo koju drugu aktivnost i prikazuje postavljeni sadržaj (u celini ili delovima) bilo gde u svetu.

Šimanovci reklamni baner

Forum


Marketing

Neospindle - IT Usluge I Rešenja Agencija Horizont


Promena pisma

Ćirilica

Pratite nas


Preporučite nas

Linkovanje

Ako želite da nas linkujete, naš baner možete preuzeti OVDE.
Šimanovci reklamni baner
Preuzimanje Banera

Glas Šimanovaca

Glas Šimanovaca broj 1 Glas Šimanovaca broj 2 Glas Šimanovaca broj 3
design & development 
by neospindle.com 
all rights reserved 
© 2020.