Vertepi: kompletan tekst sa pesmama

Postavljeno dana: 09. 06. 2011.

Poslušajte:
1. Roždestvo - Roždestvo     

VERTEPI PEVAJU OD ULASKA U DVORIŠTE I KUĆU:

 

Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš,
vozsija mirovi svjet razuma,
v njem bo zvjezdam služašči zvjezdoju učahusja,
Tebje klanjatisja, Solncu pravdi,
i Tebje vjedjeti s visoti Vostoka,
Gospodi, slava Tebje.

 

IROD: (crveni), (dolazak Iroda koji udara sva tri cara po sabljama) Hazboj, ja sam car Irod i pojemže car Irod i sudija Jerusalima. Slišam zbori djela vaša, odkuda ste vas dvije trije carevje, kuda putešestvujete, kome dari na poklon nosite i kako ime je vaše?

MERHIOR: (plavi), (Merhior udara sabljom Iroda) Ime naše akoš care znati, ti imadeš nas ovako zvati, car Merhior, Gašpar i Valtezar to su tri verteponošca koji zlato liju i iz miro Hristu dar na poklon nose.

IROD: (Irod udara sabljom Gašpara) O kakva je ovo druga loza, krune mi carstva mojega, zar to može biti ko bezdah Novaka. Hazboj, i jedini Irod izabran za monarha pred kim i nebo i zemlja trepti sva od mojega stra.

GAŠPAR: (crni), (Gašpar udara sabljom Iroda) Hazboj, ja sam car Gašpar, ja se pišem od arapske strane ljute, neznabožac mene rodi, mene sjajna zvezda vodi, (pokazuje sabljom istok i zapad) od istoka do zapada mladom caru se pohoditi i njemu se pokloniti dar prineti malenom od djevice rođenom.

IROD: (Irod udara sabljom Valtezara) Anjesja boju vidjesta mene pretaboju, dobri, zdravi i sjeveri biću vama strašan i užasan.

VALTEZAR: (žuti), (polu glasno šapuće Gašparu i Merhioru) Oj carevi druzi izvolite mene saslušati, čudo preveliko što ću vam kazati, ove noći okolo ponoći, hazboj, vide junoša prekrasna, sunce mesec ne oblistajusja i na to im reče: Neobratite se na Iroda cara lažljivoga jer je Irod preki u svom carstvu, on će nama dete pogubiti!

IROD: Krenite se na put da idete, da nađete to rođeno dete i kada ga vi nađete tamo sa glasima, dođite ovamo da ga i ja darima darivam, da ga vidim i da ga celivam. (sva tri cara okreću se leđima na Iroda) Zar nadamnom još neko da vlada slaba im je ta njihova nada, pogubiću na ma smesta cara dok se vrate ova tri vladara.(carevi se okreću prema Irodu, kleknu na jedno koleno, pognu glave i sablje postave u visinu čela)

Uvi, uvi mene prečasnoga da ne mogu s mirom poživjeti i češkijem gradom upravljati, propade mi grad sa sviju strana radi čisti čeških berzijana, jer kad meni zora zabijeli beo danak kad mi zasvijetli ovaki ću vama savet dati: savetnike i starce sazvaću, učiniću blagi dan sa vama nebili se mladenac pronašo smrću vere svoje, (malo oštrije) pa zar vi ne znate da i nebo i zemlja trepti sve od mojega stra.

MERHIOR: (Merhior udara sabljom Iroda) Oj Irode, Irode ti care Judejski, sav je narod sad u ruci tvojoj, žertva gnjeva zar to može biti, al pred Bogom treba odsek (Merhior ponovo udara sabljom Iroda) dati. Imo bi ti dosta govoriti u zle misli tebi ukloniti, al te vidim da me mrko gledaš (sabljom dotakne grudi Iroda) a o tome ništa i ne misliš. (ponovo udara sabljom Iroda) Al evo ti još jedared kažem da se maneš ti te tvoje misli, možeš dušu ti na greh izvesti, ako li nam pogubiš mladenca, nad kim misliš care carstvo ostaviti? ( na znak Iroda svi sablje stavljaju u futrole)

Poslušajte:
2. Vitlejeme slavni grade od Boga - Vitlajemu slavni grade od Boga     

Vitlejeme slavni grade od Boga, od Boga
Najveći si ti od grada svakoga, svakoga.
Jer iz tebe nam izađe Vojvoda, Vojvoda

Isus mili Davidova poroda, poroda.
Marija ga čista djeva porodi, porodi

I u jasle ona Njega položi, položi.
Dostojno se ona Njemu poklanja, poklaanja
I veseljem srca svoga pozdravlja, pozdravlja.
Ti si nada prevelika sveg sveta, sveg sveta
Narod Tebe od davnina već čeka, već čeka.
Mada ležiš u jaslama na slami, na slami
Ti caruješ na nebesma nad nami, nad nami.


GUBE ULAZE PO ZAVRŠETKU PESME VERTEPA:

TEODOR: Hristos se rodi draga braćo moja, vi tu jete i pijete, mene starca i gubavca u to društvo ne zovete. Torba mi je trezna, glava mi je prazna, natočte mi jednu čašu vina, iz odžaka tih suvih slanina i dajte mi jedno pleće makar bilo i ždrebeće i kereće, magareće samo nek je ponajveće, što u moju torbu može ući još sam kadar na svom ramenu povući.

Imam i ja jednog brata Stanka malo većeg od tog vašeg banka, gusta mu je brada do pojasa, za njim kasa devet ljutih pasa. Odi, odi brate Stanko, razaberi za me malko, jer ja sam ti u jakoj strahoti.

STANKO: Mesec sija, mene guba vija. Pustio sam ovce u potricu, što me zoveš brate Teodore?

TEODOR: Da te vidim kako si lep.

STANKO: Ovci, novci, konji i volovi, to je naše preveliko blago.

TEODOR: A di nam je onaj guba stari?

STANKO: Osto je u dolu ovce čuva i u duppp frulu duva.

TEODOR: Idi ga dozovi.

STANKO: Ej, ehej deda guba! Ma ne čuje on ništa, gluv je ko top.

TEODOR: Ma kakav pop?! Idi ti njega dozovi, ili ću te oždrapti ovim štapom.

STANKO: Ih mene oždrapiti ko šugavog konja počešati. Odo ja njega dozvati. Ehej deda guba, ajde da pijemo vina.

DEDA GUBA: Vina, vina!

STANKO: Eno ga matori, kako sad čuje.

DEDA GUBA: Evo, evo deda gube, dok ne dođoh sve polomi zube, dok sam vrata otvorio i šipovku promolio tri sam zuba polomio. Jedared sam samo pao, ta jedva sam živ ostao. Baka mi je umrla još lane, a ja živim šalaj gosinojoj tane, opet guba gubuje, dobro jede i pije, gubi prija kiselica i rakija šljivovica, pomalo i pečenja.

TEODOR: Uz držlicu.

STANKO: Uz preslicu.

DEDA GUBA: Guba nema sina koji bi mu doneo iz birtije vina. Vina, vina tanana jaše guba katana, tera kera kusava pa bela.

TEODOR: Odgrizeš mu rep.

DEDA GUBA: E to će moj ludi brat Stanko. A mene moj ludi brat Stanko izneveri pa mi reče: idi ti stari kod ovaca kod šklopaca i kod mladih jaganjaca. A ja samo što sam očo i sklopio oči moje stado na jedared skoči. A ja skoči pa protrlja oči i uze ovu moju krivu štaku, i natuče ovu moju svilenu kapu što sam je kupio kod Joce Čotrlje – Totrlje, u Šidu na vašaru, pa pođoh da tražim mog ludog brata Stanka. Nigde Stanka, nigde se ne javlja, moje stado svud širom po njivama. Kad ja, a moj ludi brat Stanko u mehani rujno vino pije a za stado ni briga ga nije. Pred njime je čuturica vina i torbica suvih konjskih kobasica.

TEODOR; STANKO; DEDA GUBA: (sa štapovima u ruci igraju okrenuti leđa uz leđa) Oj strumice, strumaja. (3-4 puta)

Tekst obradio i dodao pesme: Šljukić Saša

Jedan komentar

Ostavite komentar

Morate biti ulogovoani da bi ostavili komentar.

Šimanovci reklamni baner

Forum


Marketing

Neospindle - IT Usluge I Rešenja Agencija Horizont


Promena pisma

Ćirilica

Pratite nas


Preporučite nas

Linkovanje

Ako želite da nas linkujete, naš baner možete preuzeti OVDE.
Šimanovci reklamni baner
Preuzimanje Banera

Glas Šimanovaca

Glas Šimanovaca broj 1 Glas Šimanovaca broj 2 Glas Šimanovaca broj 3
design & development 
by neospindle.com 
all rights reserved 
© 2020.