5 седница Савета МЗ Шимановци

Постављено дана: 01. 10. 2013.

 

чланови Савета МЗ Шимановци

чланови Савета МЗ Шимановци

                                                

З А П И С Н И К

Са 5 редовне седнице Савета МЗ Шимановци, одржане дана 27.09.2013 год.у 19.00 часова.

Седници присуствују чланови Савета: Михић Слободан, Радивојевић Дивна,Барац Велимир, Грујић Горан, Грујић Божидар, Јовановић Бранко и ЂорђеАрсенијевић- са малим закашњењем од 15 мин. Запослени у МЗ: СветланаИлић и Маја Савић, свештеник Жељко Кретић и Бошко Добрић-члан општинског већа О. Пећинци. Оправдано одсутни чланови Савета су: Гајић Горан и Вујичић Тони.
Седницу је сазвао Председник Савета МЗ Шимановци Слободан Михић, којии руководи истом. Записничар Маја Савић.

За 5 редовну седницу предложен је следећи,

               Д Н Е В Н И   Р Е Д :

1. Разматрање и усвајање записника са 4 редовне седнице Савета МЗ Шимановциодржане дана 02.09.2013 год.

2. Размарање дописа о води, достављеног од стране Општине Пећинци, и доношењеодлуке о истом.

3. Текућа питања.

4. Разно

Председник Савета констатовао је да у 19.15 ч. присутно 7. ЧлановаСавета, постоји кворум и  седница може да почне.

Чланови Савета су усвојили предложени дневни ред и приступило се раду.

                РАД   И   ЗАКЉУЧЦИ

               (НЕБИТНО  ИЗОСТАВЉЕНО)

                  2. тачка

Након прочитаног обавештења достављеног од начелника Општинскеуправе Општине Пећинци, Савет Месне заједнице Шимановци је дискутоваоо истом и након тога јавним гласањем од 7. присутних чланова Саветаса 6. гласова “за“ и 1. гласом “против“ – (Бранко Јовановић),донео следећу одлуку:
Издаје се сагласност да се управљање водоводом у МЗ Шимановципрепусти јавном предузећу “Водовод и канализација“ Пећинци, ауправљање месним гробљима ЈКП “Сава“ Пећинци, али под следећимусловима:

– да у просторијама МЗ Шимановци буде испостава ЈП “Водовода и канализације“.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: На подручју Шимановаца се налази велик број фирми којису велики потрошачи воде, село је и територијално и по бројустановника највеће село у Општини Пећинци, највећи број домаћинставаимају Шимановци, и самим тим и највеће приходе)

– да сви запослени у МЗ Шимановци (3. у сталном радном односу нанеодређено време и 1. по уговору о делу), буду обезбеђени тј. Даостану у радном односу.

– да се изврши замена водоводне мреже у целом селу и то да БуџетомОпштине за 2014 год. буде предвиђено и да Шимановци буду приоритет.

– да се обезбеди довољна количина воде за потребе села тј. да се нановој локацији водозахвата избуше 2. бунара и то најкасније до мајамесеца 2014 год. Односно, да се одмах крене у прикупљање потребнедокументације за отварање нове локације водозахвата и документацијеза ископ два бунара. Као и да исто буде предвиђено Општинским буџетомза 2014 год.

Савет Месне заједнице Шимановци захтева од Општине Пећинци да дајуписмену гаранцију на све тражене услове МЗ Шимановци, јер безгаранције неће се извршити примопредаја базе података, објеката иинвентара.

У тренутку када писмена гаранција буде издата, приступиће се даљојпроцедури преузимања надлежности што ће бити записнички констатовао иуговором регулисано.

Оставите коментар

Морате бити улоговоани да би оставили коментар.

Шимановци рекламни банер

Твитер


Маркетинг

Neospindle - IT Usluge I Rešenja Agencija Horizont


Promena pisma

Latinica

Пратите нас


Препоручите нас

Линковање

Ако желите да нас линкујете, наш банер можете преузети ОВДЕ.
Шимановци рекламни банер
Преузимање Банера

Глас Шимановаца

Глас Шимановаца број 1 Глас Шимановаца број 2 Глас Шимановаца број 3
design & development 
by neospindle.com 
all rights reserved 
© 2022.